Home

Klinkerfonds

Agenda

Links

Klinkeren

Wake

Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam

 

correspondentie-adres:

Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam

 

e-mailadres:

info@bezoekgroep.eu

 

bankrekening:

NL94 TRIO 0197 6649 46

 

kvk-nummer:

57971412

ANBI

Klinkeren

In speciale detentiecentra in Nederland zitten vreemdelingen opgesloten in afwachting van hun uitzetting. Zij zitten daar niet vast vanwege een misdaad, maar alleen omdat zij geen geldige papieren hebben om in Nederland te mogen verblijven.

 

Sommige gevangenen worden daadwerkelijk het land uitgezet. Maar de meesten worden na verloop van (soms lange) tijd weer op straat gezet. Zij krijgen dan een papier mee waarin staat dat zij binnen 24 uur het land dienen te verlaten. Zij krijgen geen verdere begeleiding of middelen. Zij worden op straat gezet en worden daarom geklinkerden genoemd.

 

Deze mensen leven in angst omdat ze niet weten wat er met hen gebeurt, zij kunnen geen of weinig richting geven aan hun eigen leven. Nu eens pakt de overheid ze op, dan weer worden ze door diezelfde overheid geklinkerd. Altijd is er dan de dreiging dat ze opnieuw opgepakt zullen worden. Vaak verdwijnen ze in de illegaliteit. Enkelen zijn in de omstandigheid dat ze (tijdelijk) bij familie of vrienden terecht kunnen. Anderen belanden echt op straat en hebben geen middelen om het hoofd boven water te houden.