Home

Klinkerfonds

Agenda

Links

Klinkeren

Wake

Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam

 

correspondentie-adres:

Leendert Butterstraat 44, 3062 XN Rotterdam

 

e-mailadres:

info@bezoekgroep.eu

 

bankrekening:

NL94 TRIO 0197 6649 46

 

kvk-nummer:

57971412

ANBI

De Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam heeft de ANBI-status waardoor onder bepaalde voorwaarden uw giften aan de groep aftrekbaar worden van de belasting. De belastingdienst heeft de ANBI-status laten ingaan op 1-1-2015. Bij de ANBI-status behoren een aantal gegevens:

 

FISCAAL NUMMER / RSIN: 8528.16029

 

DOELSTELLING: Lees hier de pdf.

 

BELEIDSPLAN: Lees hier de pdf.

 

BESTUURSSAMENSTELLING: Henriëtte Thomas, voorzitter | Leonard de Vos, secretaris | Henk van Drunen, penningmeester | Jan van Arkel, 2de penningmeester | geen vacatures.

 

BELONINGSBELEID: De bestuurders en andere vrijwilligers van de groep worden niet betaald voor hun inzet. Wel mogen ze hun reëel gemaakte onkosten declareren.

 

VERSLAGEN: Ieder half jaar verschijnt er een halfjaar verslag dat aan alle bekende donateurs wordt toegezonden. De halfjaarverslagen sinds 2015 zijn via deze link als pdf te lezen.

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG: verslagjaar 2017 (en eerdere jaren).